Evalueringsmøde i forbindelse med danske årgang i Odense

kære medlemmer.

I inviteres igen i år til evalueringsmøde under de danske årgangsmesterskaber  i Odense og Vollsmose.

Mødet afholdes i samarbejde med Dansk Svømme Union, og vi har inviteret Thomas Stub, talentansvarlig i unionen til at deltage og drøfte sagerne.

Det praktiske:

Mødested: universitetets svømmehal cafeteriet

mødetidspunkt: umiddelbart efter afviklingen af afsnit 3 lørdag eftermiddag.

Hvem kan deltage: gerne en repræsentant fra alle deltagende klubber ved stævnet, samt personer med interesse heri. Deriblandt repræsentanter fra Dansk Svømmeunion. Vi forbeholder os ret til at afvise forældre og andre ikke fagpersoner.

Oplæg:

•status i forhold til sidste års evalueringsmøde ved DSTS bestyrelsesmedlem

•En status på nye tiltag omkring stævnestruktur for børne- og årgangsgruppen V. Thomas Stub
•Overvejelser omkring brug af konkurrencebadetøj til for børne- og årgangsgruppen V. Thomas Stub

Varighed: max 1.5 time fra mødestart.

Der er åbent for diskussionsforslag.

Tilmelding og forslag til debatemner fremsendes til andersmoeller1@hotmail.com

Der er ikke mødepligt, men vi vil gerne have et overblik ift. Indkøb af snacks og pladsbehov.

 

DSTS