Formandens beretning 2015

Skrevet af  Lørdag, 09 maj 2015
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Formandens beretning 2015

Et år i DSTS går mod slutningen og et nyt skal begynde. Det bliver et spændende år for foreningen da der kommer til at ske en række forandringer i sammensætningen af medlemmer i bestyrelsen. Blandt andet bliver dette min sidste beretning som formand for DSTS. Inden vi kommer dertil vil jeg først opsummere det forgangne år. Min forgænger på posten som formand sagde i hans sidste beretning, frit fra hukommelsen: ”det har været mit sidste år som formand og så sker der det som også er sket tidligere, at der ikke rigtig er sket noget.” Det er i hvert fald ikke tilfældet i år.

Vi har i året haft 102 medlemmer. Det er lidt færre end sidste år, men stadig et fornuftigt stabilt antal.

Vi har afholdt 7 lær af de bedste kurser med 124 deltagere. Vores Lær af de bedste kurser har vi samarbejdet med DGI omkring for både at kunne trække på deres kompetencer indenfor afvikling af sådanne events og for at få dem bredt ud til endnu flere trænere og instruktører end tidligere. Antallet af deltagere har været lidt lavere, men dette vurderer jeg primært skyldes, vi har været i en indkøringsfase.

Vi har haft møder med Dansk Svømmeunion omkring et samarbejde om vores Trænercertificering. Dette har været vigtigt for både at give certificeringen en tyngde og anerkendelse ikke bare nationalt, men også internationalt. Og samtidig vil et samarbejde forhåbentlig kunne hjælpe med driften, kontrollen med og vedligeholdelsen af certificeringen.

Vi har været initiativtagerne til at begynde planlægningen af et Awardshow i Dansk svømning sammen med Dansk Svømmeunion. Et Awardshow som det er tanken skal være med til at hylde dansk svømning og fejre de gode resultater og mennesker vi har i sporten. Showet ville skulle indeholde kåringen af Årets Trænere og Svømmere, samt de øvrige kategorier vi kan blive enige med Svøm om. Tanken blev født som en erkendelse af, at det ikke bliver prioriteret nok i Dansk Svømning. Noget vi heller ikke selv har været gode nok til.

Vi har indgået et samarbejde med StormConnect ved Sebastian Storm om hvordan det fremtidige DSTS skal se ud og skal arbejde. Indtil nu har vi beskæftiget os med hvordan tingene har været. I de kommende workshops vil der være fokus på hvordan fremtiden skal se ud. Og her er det vigtigt at alle I kommer på banen senere når vi håber på at få en dialog om hvordan I synes DSTS skal være.

Vi har også tidligere på året meldt et socialt arrangement ud, fællesspisning efter DMK senere på året, hvor vi håber på rigtig stor opbakning.

Det er i grove træk det vi har nået i løbet af året, ved siden af at vi har kåret årets svømmer og senere på weekenden kårer Årets Trænere.

Jeg har haft 6 år i bestyrelsen, hvoraf de sidste 4 år har været som formand. Da jeg blev valgt som formand i 2011 var situationen den, at der var næsten ingen medlemmer og næsten ingen penge i foreningen. Der var ca. 30 fremmødte til generalforsamlingen. Jeg husker tydeligt, at vi gentagne gange blev spurgt til, hvordan vi ville vende situationen med faldende medlemstal og dårlig økonomi, lige som der var blev stillet spørgsmålstegn ved om foreningen skulle vedblive med at eksistere.

Situationen i dag er, at vi har haft et stabilt medlemstal omkring 100 medlemmer (121, 133, 123 og 102). Vi har fremvist en sund økonomi, hvor vi igen har opbygget en egenkapital igen.

Samtidig har vi fået en række samarbejder op at stå med andre hovedaktører i dansk svømning, herunder Dansk Svømmeunion og DGI, og vi er igen blevet en spiller som der i højere og højere grad bliver kigget mod.

Hvorfor så gå af som formand nu, hvis det er gået så godt, kan man spørge. Svaret på det spørgsmål er, at nu skal DSTS tage det næste skridt videre, og hertil er jeg hverken den rigtige eller har det drive og overskud længere som jeg synes man forpligter sig til at bidrage med når man er blevet vist den tillid af medlemmerne der er i at være valgt ind i bestyrelsen. Der skal ske noget nyt for både mig og for DSTS i forhold til at få en ny styrmand. For jeg tror fuldt og fast på, at DSTS har en berettigelse i dansk svømning, en rolle at spille og et rigtig stort potentiale for videre-udvikling.

Der er så mange passionerede og dybt engagerede svømmetrænere, jer som sidder her i dag blandt andet. Der er masser af holdninger og følelser i svømning og derfor også energi som jeg er sikker på kan bruges til noget større hvis den bliver brugt i fællesskab.

DSTS kunne fx være med at der bliver skabt bedre netværk trænerne imellem, sådan vi trænere kan komme til at stå endnu mere sammen som profession, hvor vi hjælper og støtter hinanden i de dagligdags udfordringer vi måtte have.

DSTS kunne fx gennem flere faglige aktiviteter medvirke til, at vi trænere kan blive dygtigere gennem videndeling, lære af hinanden, udfordre hinanden og hjælpe hinanden.

DSTS kunne fx vælge at prioritere enkelte opgaver ved at smide penge efter det i form af projektansættelser etc. Et eksempel på dette kunne være, at bruge nogle midler på, at implementeringen af trænercertificeringen bliver prioriteret?

DSTS kunne med flere medlemmer begynde igen at blive en mere politisk organisation med fokus på trænernes vilkår som ansatte.

DSTS kunne udvide deres samarbejder med andre aktører yderligere sådan disse ikke kun være afgrænset til svømningen.

Mulighederne er mange og jeg vil bakke op om DSTS som medlem fremadrettet.

Til sidst vi jeg rigtig gerne sige en stor tak til alle jer medlemmer fordi I har været med og bakket op imens jeg har været formand. Jeg vil gerne sige tak til vores samarbejdsparter for godt samarbejde, og alle jer der har været en del af bestyrelsen igennem de sidste 4 år for jeres indsats og tro på projektet.

Og så vil jeg ønske den nye bestyrelse, hvordan nu kommer til at se ud, al muligt held og lykke.

Tak!

Læst 517 gange

Skriv en kommentar

Sørg for du indtaster de påkrævede oplysninger (*).
HTML kode er ikke tilladt.