Bestyrelsen i DSTS foreslår sammenslutningen nedlagt

Kære trænere
Vi har erkendt, at der tilsyneladende ikke længere er interesse og brug for DSTS – i hvert fald ikke i sin nuværende form. Vi har oplevet et drastisk faldende medlemstal, aflysning af en stribe kurser og i det hele taget ringe opbakning til DSTS-aktiviteter. Det kan skyldes flere faktorer. Måske har vi i bestyrelsen ikke være dygtige nok. Måske er tiden en anden. Uanset spekulationerne må vi erkende, at DSTS i sin nuværende form ikke længere har sin berettigelse.

DSTS havde tidligere en anden og mere politisk rolle, og DSTS varetog opgaver, som i dag bliver løftet af andre. Svømmeunionen har eksempelvis opgraderet markant på træneruddannelserne, så der i dag er kurser på alle niveauer. Et tiltag vi hilser meget velkommen.

Vi har i DSTS forsøgt at tilgodese trænernes behov med en række nye tiltag, men det er tilsyneladende ikke lykkedes. Awardshowet, sociale arrangementer og mentorordning er eksemplerne, som syntes som gode ideer, men ikke mødte tilstrækkelig opbakning.

Medlemstallet er historisk lavt – måske endda det laveste nogensinde – hvilket dog også kan tilskrives, at man nu ikke længere er automatisk medlem, når man deltager på Aqua Clinic. Nu kræves en aktiv indmeldelse i DSTS. Uden medlemmer ingen sammenslutning.

Derfor foreslår den siddende bestyrelse, at Dansk Svømmetræner Sammenslutning nedlægges – i hvert fald i sin nuværende form.

DSTS varetager nogle vigtige opgaver, som repræsentanter omkring hæderspriserne, som repræsentanter i Clinic-gruppen, som sparringspartnere i forhold til ansættelsesforhold og som ”vagthunde” overfor svømmeunionen. Bestyrelsen foreslår, at der vælges mindst to trænere, som for et år ad gangen vælges til at varetage ovennævnte tillidsposter.

Ovennævnte forslag er fremsat af bestyrelsen og ønskes debatteret og afgjort på DSTS’ ordinære generalforsamling, fredag den 6. september 2019 i Idrættens Hus i Brøndby.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kommer i august.

Juli 2019, Bestyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *