Bestyrelsen i DSTS foreslår sammenslutningen nedlagt

Kære trænere
Vi har erkendt, at der tilsyneladende ikke længere er interesse og brug for DSTS – i hvert fald ikke i sin nuværende form. Vi har oplevet et drastisk faldende medlemstal, aflysning af en stribe kurser og i det hele taget ringe opbakning til DSTS-aktiviteter. Det kan skyldes flere faktorer. Måske har vi i bestyrelsen ikke være dygtige nok. Måske er tiden en anden. Uanset spekulationerne må vi erkende, at DSTS i sin nuværende form ikke længere har sin berettigelse.

DSTS havde tidligere en anden og mere politisk rolle, og DSTS varetog opgaver, som i dag bliver løftet af andre. Svømmeunionen har eksempelvis opgraderet markant på træneruddannelserne, så der i dag er kurser på alle niveauer. Et tiltag vi hilser meget velkommen.

Vi har i DSTS forsøgt at tilgodese trænernes behov med en række nye tiltag, men det er tilsyneladende ikke lykkedes. Awardshowet, sociale arrangementer og mentorordning er eksemplerne, som syntes som gode ideer, men ikke mødte tilstrækkelig opbakning.

Medlemstallet er historisk lavt – måske endda det laveste nogensinde – hvilket dog også kan tilskrives, at man nu ikke længere er automatisk medlem, når man deltager på Aqua Clinic. Nu kræves en aktiv indmeldelse i DSTS. Uden medlemmer ingen sammenslutning.

Derfor foreslår den siddende bestyrelse, at Dansk Svømmetræner Sammenslutning nedlægges – i hvert fald i sin nuværende form.

DSTS varetager nogle vigtige opgaver, som repræsentanter omkring hæderspriserne, som repræsentanter i Clinic-gruppen, som sparringspartnere i forhold til ansættelsesforhold og som ”vagthunde” overfor svømmeunionen. Bestyrelsen foreslår, at der vælges mindst to trænere, som for et år ad gangen vælges til at varetage ovennævnte tillidsposter.

Ovennævnte forslag er fremsat af bestyrelsen og ønskes debatteret og afgjort på DSTS’ ordinære generalforsamling, fredag den 6. september 2019 i Idrættens Hus i Brøndby.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kommer i august.

Juli 2019, Bestyrelsen

 

DSTS stillet i bero

Da det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. april desværre ikke lykkedes at få kassererposten besat, er DSTS sat i bero indtil den ordinære generalforsamling til september 2019.

Du er fortsat velkommen til at kontakte os, men ellers ligger DSTS’ aktiviteter stille indtil da.

Trist, trist nyhed

Vi har i DSTS i dag modtaget den meget, meget triste besked om, at Kennet Steiniche Kjeldsen er gået bort. Kennet var blandt andet med stor succes træner i Vejle og Odense og senest cheftræner i Silkeborg. I 2014 blev Kennet kåret som årets juniortræner i Danmark. Han blev blot 34 år.

Vores tanker går til familie, venner, kollegaer og svømmere.

Æret være hans minde
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DSTS, fredag den 7. september 2018 kl. 20.00 på Sportshotel Vejen. Jacob Gadeallé 1, 6600 Vejen. Alle er velkomne – også selvom man ikke deltager i AquaClinic.

Dagsorden jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, om sammenslutningens virksomhed i det forløbne år
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Eventuelle indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer i henhold til § 10 og 11
6. DSTS i fremtiden. Drøftelse jf. nedenstående spørgsmål
7. Eventuelt

Som forberedelse til dette års generalforsamling vil bestyrelsen bede alle medlemmer og interesserede om at overveje, hvad du ønsker af DSTS?
– Hvad forventer du af DSTS?
– Hvad skal DSTS tilbyde?
Deltager du ikke på Aqua Clinic, kan du sende dine kommentarer til fmd@dsts.org

Torsdag den 23. august 2018,
Bestyrelsen